Hvordan påvirker koronasituasjonen deg?

Hvordan påvirker koronakrisen personer med en sjelden diagnose og familier til barn med en kronisk funksjonsnedsettelse eller langvarig sykdom av koronakrisen? Vil du bidra til forskningsprosjektet til Frambu og Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo?

Les mer på Frambus nettsider.

Frambu og Psykologisk institutt har startet to spørreundersøkelser for å følge personer med sjelden diagnose og familier med barn med nedsatt funksjonsevne i ett år fremover. Alle som deltar vil bli bedt om å svare på et elektronisk spørreskjema én gang i måneden. Det blir maksimalt 17 spørsmål pr gang.

 
Page visits: 1054