For fagpersoner 16. desember Digitalt kurs om trombocyttsykdommer

Senter for sjeldne diagnoser inviterer til et digitalt kurs om trombocyttsykdommer. Hensikten er å gi dere kunnskap om diagnosene slik at dere kan tilrettelegge for personer med trombocyttsykdommer på best mulig måte.

Kurset vil inneholde disse temaene:

Hvem kan delta?

Fagpersoner som ønsker informasjon om trombocyttsykdommer.

Kurset er todelt

Del 1:   Nettpresentasjoner om diagnosen som du ser fra egen pc, Mac eller nettbrett. Presentasjonene finner du i punktlisten over.

            Når: Lenker til presentasjonene knyttet til tema (se over) vil være aktive fra 10. november.

Del 2:   Du kan følge noen av forelesningene som voksne med trombocyttsykdommer og foreldre til barn deltar på. Forelesningene foregår på videokonferanse fra egen pc, Mac eller nettbrett.

Når: 16. desember kl. 09.30–13.00

Du kan godt se nettpresentasjonene uten å melde deg på noen av videoforelesningene. Hvis du vil følge en eller flere av forelesningene, ber vi om at du ser nettpresentasjonene først. Program finner du på denne siden fra 10. november.

Påmelding

Du melder deg på den/de sesjonene du ønsker VIA DENNE LENKEN og etter at du har sett nettpresentasjonene. 

Program

Her er programmet, med forbehold om endringer.

 
Page visits: 363