Brukersamling 2019

Den årlige brukersamlingen er det viktigste bindeleddet mellom Senter for sjeldne diagnoser og brukerforeningene for våre diagnoser. Nå inviterer vi til brukersamling 8. og 9. mars 2019 på Scandic Oslo Airport på Gardermoen. Svarfrist er 17. desember.

­Familiekurs om kraniofaciale misdannelser

Senter for sjeldne diagnoser inviterer til ­familiekurs i januar 2019 om kraniofaciale misdannelser, for barn med kraniofaciale misdannelser i barneskolealder (født f.o.m. 2006 t.o.m. 2012) sammen med foresatte og søsken. Fagpersoner kan delta på deler av kurset. Søknadsfrist 31. oktober.

 

Kursoversikten for 2019 er klar

Kursplanen for senterets diagnosekurs i 2019 er klar. I tillegg til familiekurs, foreldrekurs, voksenkurs og pårørendekurs, tilbyr vi kurs for fagfolk og kurs via videokonferanse. Fagfolk kan også finne e-læringskurs på læringsportalen Sjelden.no.

Ta en titt på Sjelden.no

Sjelden.no er en læringsportal for fagpersoner og tjenesteytere innen helse, utdanning, velferd, arbeid og kultur som trenger kunnskap om sjeldne diagnoser, for eksempel når et barn med en sjelden diagnose begynner i barnehagen eller på skolen. 

Mer mobilvennlige nettsider

Etter en systemoppgradering er senterets nettsider nå lettere å lese på smarttelefoner og nettbrett.